Fanpage

Tswindow.com.vn
Sản phẩm tiêu biểu
Sản phẩm tiêu biểu

Dự án Xuân Mai Corp

  04/10/2016

CÔNG TRÌNH 3 TOÀN NHÀ CAO TẦNG A, B, C DỰ ÁN XUÂN MAI CORP

  • Tổng diện tích : gần 10.414,2 m2, dự án gồm ba khối nhà A, B, C. Gồm 2 tầng hầm; 01 tầng dịch vụ và 24 tầng căn hộ.
  • Với tổng diện tích sàn căn hộ : từ tầng 2-25 là 59.384,4m2. Trong đó: Tòa A: 22.335,8m2. Tòa B: 19.120,6m2. Tòa C: 17.928,0m2.
  • Tầng cao trung bình: 25 tầng, tổng số căn hộ: 768 căn (Tòa A 288 căn, tòa B 240 căn, tòa C 240 căn).

Bình luận